Da er vi snart i gang med stafett nm 2017 på Hamar idrettspark.

Vi skal i tillegg til å ha ansvaret for resultatservice også ha ansvaret for webstream på dette arrangementet.

Vil referere til arrangørs hjemeside for mer info. Hjemmesiden finner du her