Email: post@andro.no

FriSys – Webres

Webres er en tjeneste for å publisere resultater på internett etter hvert som øvlser er ferdige. Dette krever et abb pr arrangement på våre servere og en lokal software som synker dette ut.

Webres koster pr i dag 750,- +mva pr arr